Ημερήσιο Πρόγραμμα


  8.00 
 Έγερση
 8.00 -   8.30 
 Ατομική καθαριότητα, πλύσιμο
 8.30 -   8.45 
 Προσευχή, έπαρση σημαίας
 8.45 -   9.30 
 Πρωινό
 9.30 - 10.00 
 Αγιογραφικό
10.00 - 11.00 
 Τακτοποίηση, καθαριότητα θαλάμων
11.00 - 11.30 
 Επιθεώρηση θαλάμων και περιβάλλοντος χώρου
11.30 - 12.30 
 Κολύμβηση στη θάλασσα
12.30 - 13.30 
 Πλύσιμο - καθαριότητα
13.30 - 14.30 
 Γεύμα
14.30 - 15.00 
 Ελεύθερη ώρα
15.00 - 16.45 
 Ατομική μελέτη, ύπνος, ανάπαυση
17.00 - 18.00 
 Κολύμβηση στη θάλασσα
18.00 
 Απογευματινό
18.30 - 20.00 
 Αθλητικές - πολιτιστικές δραστηριότητες
20.00 - 21.00 
 Δείπνο
21.00 - 22.00 
 Ψυχαγωγία
22.00 - 22.15 
 Βραδινή προσευχή
22.15 - 22.45 
 Ατομική καθαριότητα
23.00 
 Σιωπητήριο – Βραδινή κατάκλιση