Αναρτήσεις

Αναρτήσεις αποφάσεων που αφορούν  το Κοινωφελές  Ίδρυμα με την επωνυμία ¨Παραθαλάσιες Kατασκηνώσεις Στέγης Παιδιού Κοζάνης ο Άγιος Στυλιανός " από την εποπτεύουσα κατά το νόμο αρχή: Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
 

Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2014

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014 

Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2013